Elektrisk chopper

Vissa företag och institutioner accepterar eller ackumulerar ämnen som kan vara fasta för att skapa en explosiv atmosfär med luft. Det kommer då att finnas speciella ämnen såsom gaser, vätskor och fasta ämnen med en hög grad av fragmentering, t.ex. kolstoft, trästoft etc.

I sådana situationer är arbetsgivarna skyldiga att göra en bedömning av en explosionsrisk och en bedömning av en explosionsrisk. Det bör särskilt anges för platser och lägenheter där den största risken för explosion uppstår. Explosionszoner bör finnas och anges på ytor och yttre platser. Dessutom kräver det arbetsgivare att utarbeta grafisk dokumentation som kommer att utvärdera och dessutom indikera faktorer som kan skapa tändning.

Bedömningen av explosionsrisken måste slutföras på grundval av kraven i förordningen från ekonomiministeren av den 8 juli 2010 i historien om minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, relaterad till möjligheten att arbeta i bakgrunden av en explosiv atmosfär (Journal of Laws 2010 No. 138 item 931.

Som en del av bedömningen av explosionsrisken utförs objektegenskaper. Det lovar att vara dess storlek, antal golv, rum, tekniska linjer etc. Kontroller av faktorer som kan vara orsaken till en brand eller explosion. Rädsla och sätt byggs tack vare vilket det kommer att vara möjligt att minska och eliminera eld och snabba hot. Det uppskattas vad som är de första brännbara ämnena som kan bli en källa till potentiell explosion. Innovativa lösningar läggs för att minimera risken för explosion.